Aktuality

Základní škola a Mateřská škola Zaječov, okres Beroun, příspěvková organizace, 267 63 Zaječov 359,

Tel.311 57 21 07 IČO 70993467

 

Č.j.: 98/2021

Rozhodnutí – výsledky přijímacího řízení do MŠ pro školní rok 2021-2022

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Zaječov rozhodlo podle ustanovení §34 odst. 3, §165 odst. 2 písmeno b a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, o přijetí uchazečů

od 1.9. 2021 na základě přijímacího řízení (zápisu do MŠ ) konaného v termínu 2-.13.5.2021, takto:

Seznam přijatých dětí:

Registrační čísla č. 2,3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23,24,25

Seznam nepřijatých dětí:

Registrační čísla: 1,6,9,10,11

V Zaječově dne 23.5. 2021

 

Vladimíra Roková, vedoucí učitelka MŠ Paed. Dr. Marie Ernestová , ředitelka školy

Informace o organizačních opatřeních a provozu školy v termínu od 12.4.2021

(dle opatření MŠMT vzhledem ke COVID -19)

1. Od 3.5. 2021

se vzhledem k epidemiologické situaci obnovuje provoz MŠ v následujícím režimu:

· Je umožněna osobní přítomnost všech dětí v mateřské škole od 6,30 do 16,00 hodin ve třídách Včelky, Motýlci a Koťata standartním způsobem

· Stravování bude zajištěno v obvyklém režimu vlastní školní jídelnou

· Žádáme rodiče, aby k prezenčnímu vzdělávání nepřiváděli děti s následujícími příznaky: zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma (ucpaný nos), bolest hlavy

· Děti nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu

· Děti nebudou testovány

· Po prodělaném onemocnění COVID 19 nebo po pobytu v karanténě se k prezenčnímu vzdělávání dítě může vrátit po předložení negativního PCR testu nebo po skončení povinné izolace doložené ošetřujícím pediatrem.

Děkujeme za pochopení

Paed.Dr. Marie Ernestová, ředitelka školy

V Zaječově 30.4. 2021