Aktuality

 

Informace o organizačních opatřeních a provozu školy v termínu od 1.3.2021

(dle opatření MŠMT vzhledem ke COVID -19)

1. Od 1.3.2021

se vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci na základě krizového opatření vlády ČR  č. 200   zakazuje:

· Osobní přítomnost dětí v mateřské škole – děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, přejdou na distanční výuku

· Osobní přítomnost žáků 1. a  2. ročníku  ZŠ – přechod na distanční výuku dle pokynů třídních učitelek

· Osobní přítomnost žáků speciální třídy – přechod na distanční výuku dle informací třídní  učitelky

· Žáci 3.-9.ročníku pokračují v distanční výuce dle nastavených pravidel a obvyklého rozvrhu

Děkujeme za pochopení

Paed.Dr. Marie Ernestová, ředitelka školy

V Zaječově,  28.2. 2021

Informace o ošetřovném např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

POZOR!!! Z DŮVODU NAŘÍZENÉ  KARANTÉNY JE ŠKOLNÍ

JÍDELNA MINIMÁLNĚ DO 4. 3. 2021 UZAVŘENA.

STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLE NEBUDE MOŽNÉ.

PRO DĚTI V MŠ ZAJIŠTĚN  DOVOZ OBĚDA,

SVAČINY A PŘESNÍDÁVKY PROSÍM DONÉST VLASTNÍ.

Vážení rodiče, milé děti,

přípravy na nový školní rok jsou v plném proudu a všichni si moc přejeme, aby byl co nejméně poznamenán coronavirovou epidemií, jejž vývoj si netroufnou předvídat ani ti největší odborníci.

MŠMT vydalo soubor doporučení, jimiž se školy budou řídit a která upravují organizační a hygienické podmínky vzdělávání:

1. obnoví svou činnost v PONDĚLÍ 31.8. 2020 , a to pouze pro děti již do MŠ docházející. V úterý 1.9.2020 přivítáme nově zapsané děti, především do třídy Koťátek.

2. Od dětí před prvním příchodem do MŠ nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti.

3. Děti nemusí nosit a používat roušku.

4. Při nástupu a při vyzvedávání dětí mohou zákonní zástupci vstupovat do chodby školky, ale Je potřeba dodržovat hygienické zásady a opatření – sociální distanc, dezinfekce rukou, kašlání do jednorázových kapesníků, mytí rukou atd. Při vstupu do budovy je třeba mít dýchací cesty zakryty rouškou.

5. Je možné organizovat školní výlety, pobyty v přírodě a podobně. Záleží ale na aktuální epidemiologické situaci.

6. Minimalizujeme kontakty mezi dětmi z jednotlivých tříd.

7. Škola bude věnovat zvýšenou pozornost příznakům jako teplota, rýma nebo kašel, průjem, bolest hlavy., bolest krku, kloubů a svalů, ztráta chuti a čichu. Pokud se příznaky objeví, nemusí vpustit dítě do MŠ. Rozhodnutí o přítomnosti dítěte v MŠ bude v kompetenci příslušného pedagogického pracovníka. Rodiče by pak měli telefonicky informovat lékaře dítěte, který by měl rozhodnout o dalším postupu. Pokud se potvrdí covid-19, škola kontaktuje krajské hygieniky. Pokud má jen pouhé podezření, kontaktovat je nemusí. Prosíme rodiče, aby neposílali děti s respiračními chorobami do MŠ. Pokud se příznaky infekčního onemocnění projeví během dne, dítěti bude poskytnuta rouška a bude umístěno do izolace.Zákonný zástupce bude neprodleně vyzván, aby si dítě vyzvedl.Ten pak bude telefonicky kontaktovat příslušného praktického lékaře.

8. Pokud má žák například alergii, může jít do školy pouze v případě, prokáže-li se, že netrpí infekční nemocí.

9. Školní stravování bude za dodržení specifických podmínek fungovat, škola zajistí co nejnižší míru setkávání jednotlivých tříd. Žádáme rodiče, aby přihlášení ke stravování provedli elektronicky na adrese: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

10. Zakázán bude samoobslužný výdej, tedy odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).

11. Platí obecná doporučení ministerstva zdravotnictví podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, takzvaný semafor.

12. Děti budou vedeny k častému mytí rukou a používání dezinfekce- při vstupu do školy, po použití WC, před konzumací jídla, po respirační hygieně (kašlání, kýchámí, smrkání).

Bude to občas trochu složitější, ale pokud se epidemiologická situace výrazně nezhorší, dá se vše zvládnout. Děkujeme za spolupráci.

Paed. Dr. Marie Ernestová, ředitelka školy