Informace o organizačních opatřeních a provozu školy v termínu od 1.3.2021

(dle opatření MŠMT vzhledem ke COVID -19)

1. Od 1.3.2021

se vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci na základě krizového opatření vlády ČR  č. 200   zakazuje:

· Osobní přítomnost dětí v mateřské škole – děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, přejdou na distanční výuku

· Osobní přítomnost žáků 1. a  2. ročníku  ZŠ – přechod na distanční výuku dle pokynů třídních učitelek

· Osobní přítomnost žáků speciální třídy – přechod na distanční výuku dle informací třídní  učitelky

· Žáci 3.-9.ročníku pokračují v distanční výuce dle nastavených pravidel a obvyklého rozvrhu

Děkujeme za pochopení

Paed.Dr. Marie Ernestová, ředitelka školy

V Zaječově,  28.2. 2021

Informace o ošetřovném např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.