Provozní dokumenty MŠ

Základní informace

Základní informace o mateřské škole

Adresa: Základní škola a Mateřská škola Zaječov

Zaječov 348, 267 63 Zaječov

Provoz MŠ: 6:30 – 16:00 hod.

Vedoucí MŠ: Vlaďka Roková

Telefon: třída Koťátka, Motýlci 702 036 247

třída Včelky   722 300 977

Úplata v MŠ: 350,- Kč – celodenní provoz

230,- Kč – polodenní provoz

Úplata musí být uhrazena vždy do 15. dne v měsíci na číslo účtu:

181704057/0300 (Era – Poštovní spořitelna ČSOB).

Variabilní symbol obdržíte na informativní schůzce, která se koná v září.

Děti do MŠ přijímáme zpravidla do 8:00 hod., poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká, při pozdním příchodu zvoňte.

Rodič je povinen předat dítě učitelce, teprve pak může školu opustit.

Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu.

Do MŠ patří pouze zdravé děti, a proto nejdéle 5 dnů před nástupem do MŠ je povinné lékařské potvrzení.

Co bych měl(a) mít s sebou do MŠ

· Bačkory – ne pantofle, ani páskové boty

· Pláštěnku

· Náhradní oblečení v sáčku

· Teplákovou soupravu

· Jakékoliv kraťasy na cvičení – pouze děti 2. třídy

· Pyžamo

· Hrneček z umělé hmoty na pitný režim

· Hřeben

Dokumenty