Aktuality

Informace k provozu školy od 17.5.2021

 

 

Informace o organizačních opatřeních a provozu školy v termínu od 17.5.2021

(dle opatření MŠMT vzhledem ke COVID -19)

Od 17.5.2021

se vzhledem k epidemiologické situaci mění provoz školy v následujícím režimu:

· Je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně , 2.stupně , speciální třídy a školní družiny b e z r o t a cí.

· Vyučování bude probíhat podle rozvrhu platného od 1.9.2020.Vracíme se k běžnému provozu, ruší se povinnost dodržovat homogenitu skupin.

· Provoz školní družiny – v provozu budou 3 oddělení, 1 oddělení ranní družiny, ruší se povinnost dodržet homogenitu skupin.

· Žáci budou testováni antigenními testy pouze 1x týdně, a to v pondělí nebo bezprostředně po příchodu do školy

· Testování bude probíhat samoodběrem pod dohledem pedagoga a provozního pracovníka školy. Pokud se žák testu nezúčastní, nemůže být přítomen na prezenčním vzdělávání.

· Pokud někdo v předchozích 90 dnech prodělal onemocnění COVID 19, vyplní jeho ZZ o této skutečnosti čestné prohlášení , které je ke stažení stránkách školy ,a žák nebude testován.

· Zaměstnanci školy budou testováni 1x týdně, a to v pondělí.

· Žádáme rodiče, aby k prezenčnímu vzdělávání neposílali děti s následujícími příznaky: zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma (ucpaný nos), bolest hlavy

· Žáci i učitelé jsou povinni ve vnitřních prostorách nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu – minimálně chirurgickou roušku

· Při vycházce nebo na školní zahradě nemusíme mít ochranu nosu a úst, ale musíme dodržovat rozestupy 2 m od ostatních

· U vchodu  si všichni musí umýt a vydezinfikovat ruce, dospělí budou mít respirátor a je nutné dodržovat rozestupy 1,5 m.

· V případě pozitivního výsledku testu bude žák neprodleně umístěn do izolace a ZZ bude kontaktován. Bude mu předáno potvrzení o pozitivním výsledku a bude vyzván k povinné konfirmaci PCR testem po telefonické dohodě s ošetřujícím lékařem, který mu vystaví elektronickou žádanku. O výsledku ZZ informuje školu.

· K prezenční výuce se žák může vrátit po předložení negativního výsledku konfirmačního PCR testu nebo po skončení povinné izolace doložené ošetřujícím pediatrem.

V Zaječově 12. 5. 2021

Děkujeme za pochopení

Paed.Dr. Marie Ernestová, ředitelka školy

Provoz školy od 3.5.2021

Informace o organizačních opatřeních a provozu školy v termínu od 3.5.2021 ( dle opatření MŠMT vzhledem ke COVID -19)

1. Od 3.5.2021

se vzhledem k epidemiologické situaci mění provoz školy v následujícím režimu:

· Je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně , speciální třídy a školní družiny a 2. stupně

· Speciální třída - prezenční výuka bez rotace dle standardního rozvrhu

· 1. Stupeň

prezenční výuka

distanční výuka

lichý týden

1., 2., a 5. ročník

3. a 4.ročník

19.,21.,23.,25.

sudý týden

3.a 4.ročník

1., 2., a 5. ročník

18.,20.,22.,24.,26.

· Obě skupiny budou testovány antigenními testy pouze 1x týdně, a to v pondělí nebo bezprostředně po příchodu do školy

· 2. Stupeň – od pondělí 3.5. 2021 začíná 8. a 9.ročník!!!!!!!!

prezenční výuka

distanční výuka

lichý týden

6. a 7.ročník

8.a 9.ročník

19.,21.,23.,25.

sudý týden

8. a 9. ročník

6. a 7. ročník

18.,20.,22.,24.,26.

- Rozvrh bude vyvěšen na classroomu


·
Obě skupiny budou testovány neinvazivními antigenními testy 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek, nebo bezprostředně po příchodu do školy. Testování bude probíhat samoodběrem pod dohledem pedagoga a provozního pracovníka školy. Pokud se žák testu nezúčastní, nemůže být přítomen na prezenčním vzdělávání.

· Pokud někdo v předchozích 90 dnech prodělal onemocnění COVID 19, vyplní jeho ZZ o této skutečnosti čestné prohlášení , které je ke stažení stránkách školy ,a žák nebude testován.

· Zaměstnanci školy budou testováni 1x týdně, a to v pondělí.

· Žádáme rodiče, aby k prezenčnímu vzdělávání neposílali děti s následujícími příznaky: zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma (ucpaný nos), bolest hlavy

· Děti jsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu – minimálně chirurgickou roušku

· Zaměstnanci školy budou testováni 1x týdně, a to v pondělí.

· Stravování bude zajištěno v obvyklém režimu vlastní školní jídelnou

· U vchodu  si všichni musí umýt a vydezinfikovat ruce, dospělí budou mít respirátor a je nutné dodržovat rozestupy 1,5 m.

· V případě pozitivního výsledku testu bude žák neprodleně umístěn do izolace a ZZ bude kontaktován. Bude mu předáno potvrzení o pozitivním výsledku a bude vyzván k povinné konfirmaci PCR testem po telefonické dohodě s ošetřujícím lékařem, který mu vystaví elektronickou žádanku. O výsledku ZZ informuje školu.

· K prezenční výuce se žák může vrátit po předložení negativního výsledku konfirmačního PCR testu nebo po skončení povinné izolace doložené ošetřujícím pediatrem.

· V Zaječově 30.4. 2021

Děkujeme za pochopení

Paed.Dr. Marie Ernestová, ředitelka školy

Zápis do 1. ročníku - výsledky

Základní škola a Mateřská škola Zaječov, okres Beroun, příspěvková organizace, 267 63 Zaječov 359,

Tel.311 57 21 07 IČO 70993467

Výsledky zápisu dětí do první třídy pro školní rok 2021/22

Seznam přijatých dětí podle přidělených registračních čísel:

O přijetí dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem bylo rozhodnutí v písemné podobě doručeno prostřednictvím jejich zákonných zástupců .

1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Nebylo nepřijatých dětí.

V Zaječově dne 29.4. 2021 Paed. Dr. Marie Ernestová

Ředitelka školy

Vyvěšeno: 29.4.2021

Sejmuto : 30.5.2021

 

 

Rodičovské schůzky

Pozvánka na rodičovské schůzky on-line

Vážení rodiče,

rodičovské schůzky k hodnocení prospěchu a chování žáků za III.čtvrtletí školního roku 2020-21 se opět z důvodu trvání preventivních opatření proti šíření onemocnění COVID 19 budou konat distanční formou. Prosíme Vás, abyste se připojili podle tříd v aplikaci Google učebna pomocí přístupových údajů svých dětí.

Termíny:

1.-5.ročník

středa

28.4.

od 16,00 hodin

6.-9.ročník

čtvrtek

29.4.

od 16,00 hodin

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání s Vámi

Paed.Dr. Marie Ernestová

ředitelka školy

Provoz školy od 12.4.2021

Informace o organizačních opatřeních a provozu školy v termínu od 12.4.2021 ( dle opatření MŠMT vzhledem ke COVID -19)

1. Od 12.4. 2021

se vzhledem k epidemiologické situaci obnovuje provoz školy v následujícím režimu:

· Je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně , speciální třídy a školní družiny

· Speciální třída - 12. 4. zahajuje dle rozvrhu prezenční výuku bez rotace

· Žáci 2.stupně ohrožení školním neúspěchem a žáci 9.tříd podle vyhodnocení třídních učitelů a vyučujících příslušných předmětů se mohou zúčastnit ve skupině nejvýše 6 žáků skupinových konzultací (bez testování)

· Ostatní třídy - je zavedena rotační výuka :

prezenční výuka

distanční výuka

lichý týden

1., 2., a 5. ročník

3. a 4.ročník

od 12. 4.je 15. týden

sudý týden

3.a 4.ročník

1., 2., a 5. ročník

· Stravování bude zajištěno v obvyklém režimu vlastní školní jídelnou, strava je automaticky obnovena podle původních přihlášek ke školnímu stravování. Změny hlašte vedoucí ŠJ mailem nebo telefonicky.

· Žádáme rodiče, aby k prezenčnímu vzdělávání neposílali děti s následujícími příznaky: zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma (ucpaný nos), bolest hlavy

· Děti jsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu – minimálně chirurgickou roušku

· Děti , které se zúčastní prezenčního vzdělávání, se pravidelně v pondělí a ve čtvrtek zúčastní testování neinvazivními antigenními testy. Pokud se dítě testu nezúčastní, nemůže být přítomno na prezenčním vzdělávání.

· Testování bude probíhat samoodběrem pod dohledem pedagoga a provozního pracovníka školy. Pokud dítě není schopné provést test samo, může být u žáků 1. ročníku přítomen k asistenci jeho doprovod (ZZ nebo jím pověřená osoba).

· Testování bude prováděno v testovací  místnosti :

Školní družina – 1.a 3.ročník - ke vstupu použijte zadní vchod, od 6,30 do 7,30

Kmenové učebny - 2. 4. a 5. ročník, ke vstupu použijte hlavní vchod do budov, od 7,20 do 7,30

· U vchodu  si všichni musí umýt a vydezinfikovat ruce, dospělí budou mít respirátor a je nutné dodržovat rozestupy 1,5 m.

· V případě pozitivního výsledku testu bude dítě neprodleně umístěno do izolace a ZZ bude kontaktován. Bude mu předáno potvrzení o pozitivním výsledku a bude vyzván k povinné konfirmaci PCR testem po telefonické dohodě s ošetřujícím lékařem, který mu vystaví elektronickou žádanku. O výsledku ZZ informuje školu.

· K prezenční výuce se dítě může vrátit po předložení negativního výsledku konfirmačního PCR testu nebo po skončení povinné izolace doložené ošetřujícím pediatrem.

Děkujeme za pochopení

Paed.Dr. Marie Ernestová, ředitelka školy

V Zaječově 7.4. 2021