Aktuality

Rodičovské schůzky online

Rodičovské schůzky online

Dotazník - dobrovolné

Obrátila se na nás zoufalá studentka učitelství s prosbou o pomoc:

Dobrý den, Vážení rodiče. Jsem Jitka Zwienerová, studentka

učitelství Tělesné výchovy a matematiky na Univerzitě Palackého.

Vím, že současná doba pro Vás není lehká a časově jste velmi
vytížení. Nicméně i přesto mi dovolte Vás požádat o spolupráci
na mé diplomové práci, která bohužel současnou situací byla
taktéž postihnuta a mé dotazníkové šetření jsem byla nucena
přesunout do této online podoby. Je to momentálně jediná cesta,
kterou mohu zrealizovat svoji diplomovou práci a úspěšně tak
dokončit moje magisterské studium, tudíž mi opravdu záleží na
Vaší pomoci a budu Vám za ni moc vděčná.

Jedná se o téma: Vliv vzdělání rodičů na zdravý životní styl
dítěte. Dotazník Vám zabere cca 20 minut, není v něm nic
složitého. Více podrobností, jak vyplňovat, je uvedeno v úvodu
dotazníku.

Zároveň, pokud budete mít zájem o výsledky šetření, stačí v
závěru vyplnit svůj email a výsledky Vám budou zaslány.

Odkaz na dotazník:
https://docs.google.com/forms/d/15Tu466YHQ0DUU0i2f-EcPY8w9U4uQe5dAp57NDEmOfs/edit

Přeji Vám všem pěkné dny a pevné zdraví
S pozdravem Jitka Zwienerová

Provoz školy od 18.11.2020

Informace o organizačních opatřeních a provozu školy

od 18.11. 2020 dle opatření vlády vzhledem ke COVID -19)

Od 18. 11. 2020

· Pro MŠ se stávající režim nemění

· Speciální třída – obnovuje osobní přítomnost žáků ve vzdělávání dle pokynů třídní učitelky (kombinace prezenční výuky a konzultací),

bez zpěvu a sportovních činností

· 1. a 2. ročník - obnovuje osobní přítomnost žáků ve vzdělávání dle rozvrhu, bez zpěvu a sportovních činností (hodiny budou využity pro pobyt venku)

· Školní družina – obnovuje činnost dle standartního rozvrhu, včetně ranní družiny. Musí být dodržena homogenita skupin.

Je třeba domluvit obnovu rozsahu docházky s vedoucí ŠD Hanou Němcovou, tel.: 606287219.

· Školní stravování - bude zajištěno standartním způsobem, je třeba dohodnout s vedoucí ŠJ Helenou Kratochvílovou na telefonu 702 036 246.

· Ve všech prostorách je nutné dodržovat nošení roušky po celou dobu pobytu, pravidelné mytí a dezinfekci rukou,

dodržovat rozestupy 1,5-2 m, zejména při pobytu v jídelně.

 

Ostatní třídy pokračují v distanční výuce. Po dohodě s vyučujícím a zákonným zástupcem lze umožnit individuální konzultaci,

zejména žákům s potřebou podpůrných opatření nebo v případě jakýchkoli problémů (technických, výukových).

Děkujeme za pochopení Paed.Dr. Marie Ernestová, ředitelka školy

V Zaječově, 12. 11. 2020