ZÁKAZ VJEZDU DO AREÁLU ŠKOLY

Důrazně žádáme rodiče žáků ZŠ i dětí z MŠ, aby respektovali dopravní značení a nevjížděli do areálu školy. Porušování zákazu pravidelně vede k velmi nebezpečným situacím.

Předem velmi děkujeme za projevené pochopení.

Vedení školy