Třídy, pedagogové

Seznam pedagogických pracovníků školní rok 2020/2021


Ředitelka školy: Paed.Dr. Marie ERNESTOVÁ

Zástupce ředitele školy: Mgr. Pavla KOMÍNKOVÁ

Výchovný poradce: PaedDr.Marie ERNESTOVÁ


Třídní učitelé ZŠ:

Mgr. Jana EISELTOVÁ  I. třída

Mgr. Zuzana VOKÁČOVÁ II. třída

Mgr. Iva ŠUDOMOVÁ III. třída

Mgr. Renáta EGRTOVÁ IV. třída

Mgr. Kateřina CIPROVÁ V. třída

Mgr. Jana HAVLÍKOVÁ VI. třída

Mgr. Marcela DUFFKOVÁ VII.třída

Mgr. Markéta ERAZÍMOVÁ VIII. třída

Mgr. Radomila PAVLISOVÁ IX. třída

Učitelé ZŠ:

Mgr. Eva JÍCHOVÁ

Mgr. Eva FENCLOVÁ

Aneta ŠUTTOVÁ

Asistenti pedagoga ZŠ:

 

Michaela Wischinová, asistent pedagoga

Třída pro žáky s SVP:

Bc. Dagmar Ksandrová  I.S, II.S, IV.S, VI.S

Mgr. Hana Marková, speciální pedagog

Mgr. Aneta Vožehová, učitelka, asistent pedagoga

Michaela Wischinová, asistent pedagoga


Metodik prevence: Mgr. Kateřina CIPROVÁ

Koordinátor ICT: Mgr. Pavla KOMÍNKOVÁ

 

Školní družina:

Ved. vychovatelka ŠD: Hana NĚMCOVÁ

Vychovatelky ŠD: Bc. Dagmar KSANDROVÁ, Vladimíra RYNDOVÁ

 

Mateřská škola:

Vedoucí MŠ: Vladimíra ROKOVÁ

Zástupkyně vedoucí MŠ: Markéta Šlapáková

Učitelky MŠ:

Eva BEJČKOVÁ, třída Motýlci

Aneta HOROVÁ, třída Koťata

Markéta ŠLAPÁKOVÁ, třída Včelky

Ivana KAUFMANOVÁ, třída Motýlci

Vladimíra ROKOVÁ, třída Včelky

Jiřina Ernestová, asistentka třída Koťata

 

Anna Vajnarová, domovnice, uklízečka

Naděžda Brainhofová, uklízečka