Třídy, pedagogové

Seznam pedagogických pracovníků školní rok 2019/2020


Ředitelka školy: Paed.Dr. Marie ERNESTOVÁ

Zástupce ředitele školy: Mgr. Pavla KOMÍNKOVÁ

Výchovný poradce: PaedDr.Marie ERNESTOVÁ


Třídní učitelé ZŠ:

Mgr. Zuzana VOKÁČOVÁ I. třída

Mgr. Iva ŠUDOMOVÁ II. třída

Mgr. Jana EISELTOVÁ III. třída

Mgr. Renáta EGRTOVÁ IV. třída

Mgr. Kateřina CIPROVÁ V. třída

Mgr. Marcela DUFFKOVÁ  VI. třída

Mgr. Markéta ERAZÍMOVÁ VII.třída

Mgr. Radomila PAVLISOVÁ VIII. třída

Mgr. Jana HAVLÍKOVÁ IX. třída

Učitelé ZŠ:

Mgr. Eva JÍCHOVÁ

Mgr. Eva FENCLOVÁ

Asistenti pedagoga ZŠ:

Ing. Miluše Sutnarová, asistent pedagoga

Kristýna Jedličková, asistent pedagoga
Michaela Wischinová, asistent pedagoga

Třída pro žáky s SVP:

Bc. Dagmar Ksandrová  I.S, II.S, IV.S, VI.S

Mgr. Hana Marková, speciální pedagog

Mgr. Aneta Vožehová, učitelka, asistent pedagoga

Kristýna Jedličková, asistent pedagoga

Michaela Wischinová, asistent pedagoga


Metodik prevence: Mgr. Kateřina CIPROVÁ

Koordinátor ICT: Mgr. Pavla KOMÍNKOVÁ

 

Školní družina:

Ved. vychovatelka ŠD: Hana NĚMCOVÁ

Vychovatelky ŠD: Bc. Dagmar KSANDROVÁ, Kristýna JEDLIČKOVÁ

 

Mateřská škola:

Vedoucí MŠ: Vladimíra ROKOVÁ

Učitelky MŠ:

Eva BEJČKOVÁ, třída Koťátka

Aneta HOROVÁ, třída Motýlci

Markéta ŠLAPÁKOVÁ, třída Motýlci

Ivana KAUFMANOVÁ, třída Včelky

Vladimíra ROKOVÁ, třída Včelky