POZOR ZMĚNA 15.10.2020

Vážení rodiče,

Ve čtvrtek dne 15.10. 2020 je naše škola zařazena do plánovaného přerušení elektřiny firmou ČEZ Distribuce. ( odstávka se týká velké části obce).

Škola zůstává v provozu, ale v omezeném režimu:

· Základní škola - 1.-7. ročník.

Vzhledem k aktuálním epidemiologickým opatřením nemůžeme realizovat původně naplánované projektové dny. Výuka proběhne dle rozvrhu , ale končí 4. vyučovací hodinou. Přihlášení žáci mohou využit služeb ŠD, je třeba toto nahlásit vedoucí vychovatelce paní Němcové.

Stravování – dopolední svačina bude vydána, oběd a odpolední přesnídávka NE!!! Pokud dítě půjde do ŠD, vybavte jej svačinou. V případě příznivého počasí proběhne opékání vuřtů zajištěných ŠD.

8. a 9. ročník – nemá dopolední prezenční výuku

Děkujeme za pochopení Paed.Dr. Marie Ernestová

ředitelka školy